Kevätkokouskutsu

11.4.2017

KOKOUSKUTSU
Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokokseen.
Aika su 30.4.2017 klo 16.00, valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, alkaen klo 15.30.

Paikka: Vehmaskyläntie 225, 51540 Kalvitsa.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Muut asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
8. Päätetään kokous