Kutsu kevätkokoukseen

11.2.2018

Suomen broholmeryhdistys ry Kevätkokous

HUOM! AIKA JA PAIKKA VAIHTUNUT! Olemme pahoillamme ajan vaihtumisesta. Vaihto tehtiin, koska Kennelliitto julkaisi 13.2 Pevisan hakuun uuden lomakkeen, joten hallitus halusi Jalostustoimikunnan ehdotuksen laitettavan eteenpäin uudella lomakkeella.

07.03.2018 klo 18.00 ABC Tuukkalassa Mikkelissä. Osoitteessa Annilantie 2, 50500 Mikkeli
Valtakirjan tarkistukset klo 17.30-18.00

 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. (Linkki liitteenä)
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään broholminkoirien JTO:n hyväksymisestä, hallituksen esityksen mukaan. (Linkki liitteenä) alkaen 2019 vuoden alusta
8. Päätetään broholminkoirien PEVISA:n hyväksymisestä, hallituksen esityksen mukaan.(Linkki liitteenä) alkaen 2019 vuoden alusta
9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
10. Päätetään kokous

Liitteenä linkit, joista löytyvät kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

JTO: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/jalostus/jto/

PEVISA-ANOMUS: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/jalostus/pevisa-anomus/

TASE JA TULOSLASKELMA: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/tase-ja-tuloslaskelma/

TOIMINTAKERTOMUS: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/toimintakertomus/