Ylimääräinen yhdistyskokous 29.4.2018

15.4.2018

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyskokouksen jäsenistön pyynnöstä. Kokous pidetään ABC Kivimaa Lahdessa (Kiitokatu 2, Lahti) 29.4.2018 klo 15:00. Valtakirjojen tarkistus klo 14:30 alkaen.
Jäsenistön pyyntö löytyy liitetiedostosta.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Kahdeksan jäsenen tekemä sääntöjenmuutosehdotus 
Nykyinen sääntö: Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutetun jäsenen puolesta voidaan äänestää valtakirjalla. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta äänioikeutettua jäsentä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
Sääntömuutosehdotus: Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutetun jäsenen puolesta ei voida äänestää valtakirjalla.
6. Kokouksen päättäminen