Kevätkokous 23.4.2019 klo 17:00 ABC Kivimaa Lahti

9.4.2019

Suomen broholmeryhdistys ry
Kevätkokous

Tiistaina 23.04.2019 klo 17.00 ABC Kivimaa Lahti.
Osoitteessa Kiitokatu 2, 15210 Lahti
Valtakirjan tarkistukset klo 16.30-17.00

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. (Linkki liitteenä)
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
9.1. Yhdistyksen jäsenen vuosikokoukselle esittämät asiat
9.1.1. Jäseneltä selvityspyyntö hallitukselle, miksi yhdistys hylkää järjestelmällisesti uusia jäsenhakemuksia? 
10. Päätetään kokous

Liitteenä linkit, joista löytyvät kokouksessa käsiteltävät asiat:

TASE JA TULOSLASKELMA: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/tase-ja-tuloslaskelma/
TOIMINTAKERTOMUS: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/toimintakertomus/