Kennelliiton JTT on hyväksynyt Broholminkoirille ehdotetun JTO:n ja PEVISA ohjelman

21.9.2018

JTT:n päätös 27.8.2018 (7/2018):


Toimikunta hyväksyy broholminkoiran JTO:n kaudelle 2019 – 2023.


Rodulle hyväksytään seuraava PEVISA-ohjelma:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä spondyloosilausunto. Lonkka- ja kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta (ja
spondyloosikuvaushetkellä 24 kk). Lisäksi vaaditaan sydämen auskultaatiotutkimus aortan ahtauman varalta (SAS), tutkimusikä vähintään 12 kk, ja mikäli sivuääni todetaan, edellytetään laajaa sydämen ultraäänitutkimusta.
Tämän lisäksi edellytetään suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus.
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 25 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Ohjelma on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023.