Jalostus

Yhdistyksessä toimii jalostustoimikunta.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata rodun tilannetta ja ohjata jalostusta.

Broholminkoiralla on JTO ja PEVISA vuosille 1.1.2019 – 31.12.2023.

Jalostussuositukset:
- jalostukseen käytettäviltä koirilta kuvataan lonkat, kyynärät sekä selkä (suositeltava ikä 24kk) ja raja-arvoina käytettäväksi Suomen Kennelliiton ohjeistusta
- jalostukseen käytettävät koirat ovat suorittaneet MH-luonnekuvauksen tai Luonnetestin keskeyttämättä ( suositeltava ikä 18-24kk )
- jalostukseen käytettäville koirille on tehty jalostustarkastus

Jalostustoimikunnan jäsenet: Auli Haapiainen-Liikanen (ulkomuototuomari), Pirjo Harmoinen, Seija Hiltunen, Heljä Myllynen ja Marja Jäske.

Pentuvälittäjänä toimii Seija Hiltunen. Email bropennut (at) gmail.com