Jalostus

Yhdistyksessä toimii jalostustoimikunta.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata rodun tilannetta ja ohjata jalostusta.

Jalostustoimikunnalla on työn alla JTO (jalostuksen tavoiteohjelma).

Broholminkoira ei ole PEVISA -rotu, mutta yhdistyksellä on jalostussuositukset, joita odottaa jäsenkasvattajien noudattavan.

Jalostussuositukset:
- jalostukseen käytettäviltä koirilta kuvataan lonkat, kyynärät sekä selkä (suositeltava ikä 24kk) ja raja-arvoina käytettäväksi Suomen Kennelliiton ohjeistusta
- jalostukseen käytettävät koirat ovat suorittaneet MH-luonnekuvauksen tai Luonnetestin keskeyttämättä ( suositeltava ikä 18-24kk )
- jalostukseen käytettäville koirille on tehty jalostustarkastus

Jalostustoimikunnan jäsenet: Auli Haapiainen-Liikanen (ulkomuototuomari), Pirjo Harmoinen, Seija Hiltunen, Heljä Myllynen ja Marja Jäske.

Pentuvälittäjänä toimii Seija Hiltunen. Email bropennut (at) gmail.com