Jalostus

 

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata rodun tilannetta ja ohjata jalostusta.

Broholminkoiralla on JTO ja PEVISA vuosille 2024 - 2028.

Broholminkoiran PEVISA-ohjelma:

Lonkka- ja kyynärkuvaus, tutkimusalaikäraja18kk. Selän spondyylosi (SPO), tutkimusalaikäraja 2 vuotta. Sydämen auskultaatiotutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni,koiralle tulee tehdä laaja sydämen ultraäänitutkimus ennen jalostuskäyttöä. Suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai käyttäytymisen jalostustarkastus. Maksimijälkeläismäärä on uroksilla ja nartuilla 25 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentuerekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

JTT:n päätös 24.6.2020 (3/2020): Toimikunta täsmentää broholminkoiran PEVISA-ehdon muotoon: jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Toimikunta tiedottaa yhdistystä, että ehtoa ei toistaiseksi pysty syöttämään rekisteröintiohjelmaan. Täsmennys tulee heti voimaan.

Jalostussuositukset PEVISA-sääntöjen lisäksi:
- jalostukseen käytettäville koirille on tehty jalostustarkastus ja muut JTO:n suositukset. https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/jalostus/jto/

Ulkomaalaisen uroksen poikkeusluvan anomisenohje:

Jos uros ei täytä PEVISA:n vaatimuksia, liitä anomukseen seuraavat liitteet.

• yhdistelmään ajateltujen koirien rekisterikirjat
• rtg-tulokset
• Virallisen luonteen testin tulos
• Virallinen sydänkuuntelu tai -ultran tulos
- Perustele, miksi poikkeuslupaa haetaan urokselle jolta puuttuu jokin PEVISA:n määräyksistä.
- Kerro, mikä kohta puuttuu PEVISA-määräyksistä ja miksi haluat käyttää tätä urosta juuri hakemuksessa mainitulle nartulle.
- Muistathan päivätä ja allekirjoittaa hakemuksen.
- Skannaa tai ota kuva hakemuksesta liitteineen ja lähetä Suomen broholmeryhdistys ry:n sähköpostiin broposti@suomenbroholmeryhdistys.fi


Jalostustoimikunnan jäsenet: Seija Hiltunen (puheenjohtaja, jalostusneuvoja), Auli Haapiainen-Liikanen (ulkomuototuomari), Pirjo Harmoinen (jalostusneuvoja), Marja Jäske, Anne Leppänen, Heljä Myllynen ja Anna Pellinen.