Yhdistys

Suomen Broholmeryhdistys ry on perustettu vuonna 2006 ja vuodesta 2007 se on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä.

 

Jäsenmäärän kasvun myötä toiminta on akvitoitunut ja mukana on innokkaita broholmerin omistajia, kaikki uudet broholmer -harrastajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

 

Suomen Seurakoirayhdistys ry (SSKY) on kokouksessaan 18.3.2013 päättänyt antaa tiedoksiantona seuraavaa:

"Pyynnöstä tiedoksiantona: Suomen Seurakoirayhdis ry:n alaisen rodun, broholminkoiran jäsenyhdistyksenä, rotujärjestön jäsenenä toimii Suomen Broholmeryhdistys ry. Rodun jalostusasioista Suomessa sekä mahdollisesta kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa Suomen Kennelliiton alainen rotujärjestö ja broholminkoirien osalta se on Suomen Seurakoirayhdistys ry yhteistyössä Suomen Broholmeryhdistys ry:n kanssa.
Orimattilassa 18.3.2013 Suomen Seurakoirayhdistys ry:n hallituksen puolesta Mari Jänisniemi-Honkala."