Syyskokous Ti 20.11.2018 klo 18:00 ABC Heinola

6.11.2018

KOKOUSKUTSU
Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen sääntömääräiseen syyskokokseen.
Aika Ti 20.11.2018 klo 18.00. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, alkaen klo 17.30.

Paikka: Heinolan ABC, Työmiehentie 33, 18200 Heinola.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,(Kokouskutsun liitteenä) tulo- ja menoarvio(kokouskutsun liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
8. Valitan yhdistyksen edustaja kokouksiin 
9. 29.4.2018 Ylimääräisessä kevätkokouksessa jäsenistön pyynnöstä äänestys sääntömuutoksesta 
Nykyinen sääntökohta: 
"Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksun maksaneella täysi-ikäisellä (18v. täyttäneellä)varsinaisella ja perhejäsenellä, kutsujäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutetun jäsenen puolesta voidaan äänestää valtakirjalla. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta äänioikeutettua jäsentä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta."

Ehdotettu sääntökohta:
"Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksun maksaneella täysi-ikäisellä (18v. täyttäneellä)varsinaisella ja perhejäsenellä, kutsujäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutetun jäsenen puolesta voidaan äänestää valtakirjalla. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään yhtä (1) muuta äänioikeutettua jäsentä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta."

Hallitus ei kannata muutosta. Tämä koska yhdistyksemme jäsenet ovat laajalti ympäri Suomea.

10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
11. Päätetään kokous

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Suomen Broholmeryhdistys ry

1. Yhdistys pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus
kokoontuu tarvittaessa ja huolehtii yhdistyksen asioiden hoitamisesta.
2. Yhdistys julkaisee jäsenistölleen Broholmer -lehteä neljä ( 4 ) numeroa vuoden 2019 aikana. Lehti
pyritään pitämään monipuolisena ja koko jäsenistöä palvelevana. Yksi numero voi olla ns. kaksoisnumero.
3. Julkaistaan sähköinen vuosikirja, joka sisältää vuoden 2018 Broholminkoirien paperimuodossa olevat
näyttelyarvostelut. Vuosikirja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
4. Järjestetään vuotuinen broholminkoirien erikoisnäyttely 08.09.2019 Nastolassa. Erikoisnäyttelyn
yhteydessä palkitaan vuoden 2018 näyttelykoirat.
5. Yhdistyksen näkyvyyttä ja rodun tunnettavuutta pyritään tuomaan paremmin esille myös alueellisesti.
Alueellinen toiminta voi olla esim. yhteisiä kävelyitä / lenkkipäiviä/ uintitapahtumia/ rotuesittelyjä yms.
Yhdistys pyrkii tukemaan alueellista toimintaa taloudellisesti kykyjensä mukaan. Mahdollisuuksien mukaan
järjestetään broholminkoiraleiri.
6. Rodun näkyvyyttä luodaan myös yhdistyksen www-sivujen kautta; sivuja ylläpidetään ja laajennetaan
systemaattisesti.
7. Messukeskuksen rotuinfopiste pyritään järjestämään toimikaudella 2019, mikäli vapaaehtoisia
talkoolaisia löytyy. Sekä mahdollisesti vastaava tiedotus- / esittelypiste myös johonkin muuhun sopivaan
tapahtumaan.
8. Jalostustoimikunta jatkaa toimiaan rodun hyväksi vuonna 2019. Jalostustoimikunta tekee PEVISA:n
seuranta tehtävät.
9. Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus. Pyritään järjestämään LTE, MH-luonnekuvaus ja
käyttäytymisen jalostustarkastus.
10. Järjestetään Kennelliiton pentunäyttely syyskuussa 2019.

Suomen Broholmeryhdistys ry
TALOUSARVIO 2019

TULOT +2.800€
-jäsenmaksut 1.200€
- lehti-ilmoitusmaksut 100€
- match show’t ja pentunäyttely 1.500€

MENOT -2.800€
-lehden painaminen ja postitus 4x250€ 1000€
-pikkujoulut 200€
-kesäpäivät ja erikoisnäyttelyt 900€
*tuomarien//muiden toimitsijoiden pv-raha
*tuomarien//muiden toimitsijoiden km-korvaukset
*matkakustannukset
*ruokakulut
*tilan vuokrat
-tapahtumiin 200€
- hallintokulut (netti. posti, pankki) 200€
- kokouskulut 150€
- SSKY:n ja Salpausselän kennelpiirin jäsenmaksut 150€