Sääntömääräinen kevätkokous Sunnuntai 28.06.2020 klo 14.00 ABC Kivimaa Lahti.

15.4.2020

Suomen broholmeryhdistys ry

Kevätkokous

Sunnuntai 28.06.2020 klo 14.00 ABC Kivimaa Lahti.

Osoitteessa Kiitokatu 2, 15210 Lahti

Valtakirjan tarkistukset klo 13.30. Kirjanpito ja talouspaperit sekä saatavien tarkempi listaus on katsottavissa paikanpäällä kokouksessa 13.30 alkaen.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. (Linkki liitteenä)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään rotuyhdistykseksi hakemisesta

8. Päätetään sähköisen allekirjoittamisen käyttämisestä yhdisyksen asioiden hoidossa

9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

10. Päätetään kokous

Liitteenä linkit, joista löytyvät kokouksessa käsiteltävät asiat:

Tase ja Tuloslaskelma

Toimintakertomus