Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen sääntömääräiseen syyskokokseen 22.11.2020

8.11.2020

Aika Su 22.11.2020 klo 14.00. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, alkaen klo 13.30.

Paikka: ABC Heinola, työmiehentie 33, Heinola. 

Kokoukseen osallistujien tulee noudattaa THL:n ohjeistuksia koronaepidemiaan liittyen. 

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,(Kokouskutsun liitteenä) tulo- ja menoarvio(kokouskutsun liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. Valitan yhdistyksen edustaja kokouksiin

9. Jäsenistön esittämä sääntömuutos 

"Samalla pyydän ottamaan seuraavan kokouksen aihelistalle sääntömuutoksen koskien yhtiön sääntöä 10 §, jolloin sanottuun pykälään lisättäisiin kohta ”…kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”. Tämä mahdollistaisi kokouksiin osallistumisen myös etäyhteyden avulla."

10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

11. Päätetään kokousTOIMINTASUUNNITELMA 2021 Suomen Broholmeryhdistys ry

1. Yhdistys pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja huolehtii yhdistyksen asioiden hoitamisesta.

2. Yhdistys julkaisee jäsenistölleen Broholmer -lehteä neljä ( 4 ) numeroa vuoden 2021 aikana. Lehti pyritään pitämään monipuolisena ja koko jäsenistöä palvelevana. Yksi numero voi olla ns. kaksoisnumero.

3. Järjestetään vuotuinen broholminkoirien erikoisnäyttely. Erikoisnäyttelyn yhteydessä palkitaan vuoden 2020 näyttelykoirat.

5. Yhdistyksen näkyvyyttä ja rodun tunnettavuutta pyritään tuomaan paremmin esille myös alueellisesti. Alueellinen toiminta voi olla esim. yhteisiä kävelyitä / lenkkipäiviä/ uintitapahtumia/ rotuesittelyjä yms. Yhdistys pyrkii tukemaan alueellista toimintaa taloudellisesti kykyjensä mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään broholminkoiraleiri.

6. Rodun näkyvyyttä luodaan myös yhdistyksen www-sivujen kautta; sivuja ylläpidetään ja laajennetaan systemaattisesti.

7. Messukeskuksen rotuinfopiste pyritään järjestämään toimikaudella 2021, mikäli vapaaehtoisia talkoolaisia löytyy. Sekä mahdollisesti vastaava tiedotus- / esittelypiste myös johonkin muuhun sopivaan tapahtumaan.

8. Jalostustoimikunta jatkaa toimiaan rodun hyväksi vuonna 2021. Jalostustoimikunta tekee PEVISA:n seuranta tehtävät.

9. Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus. Pyritään järjestämään LTE, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus.

10. Järjestetään Kennelliiton pentunäyttely Bernhardinkoirien kanssa yhteistyössä.

11. Järjestetään matka Tanskan erikoisnäyttelyyn elokuussa 2021.

12. Tuetaan jäsenistöä luustotutkimuksissa. 10 € per luustotutkimus kyynär-, lonkka-, tai selkä luustokuvaus niin kauan kuin 500 määräraha tähän riittää.Talousarvio 2021

TULOT + 4100

Jäsenmaksut 2000

lehti-ilmoitusmaksut 100€

Pentunäyttely 2000

Yht: 4100

MENOT -4430€

Lehden painaminen ja postitus 4x250€ 1000€

Tanskan matkan tukeminen (asunto) 750

Tuki pienempiin tapahtumiin 300

Terveystutkimuksiin 500

Erikoisnäyttelyn palkinnot 450

Hallintokulut (netti 211,40€, toimistotarvikkeet 100€, pankki 160 €, vakuutus 279,09 €, sähköiset allekirjoitukset 100€) 860

Kokouskulut 350

SSKY:(n) ja Salpausselän kennelpiirin jäsenmaksut 220

Yht.4430

-330