Tiedotus Syyskokoukseen 2020 liittyen

4.12.2020

Syyskokouksessa oli erimielisyyttä pentuejäsenten oikeudesta äänestää. Kokouksessa oli paikalla kuusi pentuejäsentä (2 henkilökohtaisesti ja 4 valtakirjalla edustettuina). Äänestyksissä äänet jakaantuivat 50 vastaan 25 (paitsi yhdessä 44 vastaan 25). 50:n (tai 44:n) äänen äänimäärät sisälsivät enintään 6:n pentuejäsenen äänet. Näin ollen pentuejäsenten äänimäärän poislukemisella 50 (tai 44) äänen äänimääristä ei olisi ollut mitään vaikutusta äänestystuloksiin.