Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen syyskokoukseen

9.11.2021

Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen syyskokoukseen. 
Aika TI 23.11.2021 klo 16:30. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, alkaen klo 16:00.

Paikka: ABC Heinola, Työmiehentie 33, Heinola. 

Kokoukseen osallistujien tulee noudattaa THL:n ohjeistuksia koronaepidemiaan liittyen. 

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,(Kokouskutsun liitteenä) tulo- ja menoarvio(kokouskutsun liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. Valitaan yhdistyksen edustaja kokouksiin

9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

10. Päätetään kokous

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 Suomen Broholmeryhdistys ry

1. Yhdistys pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja huolehtii yhdistyksen asioiden hoitamisesta.

2. Yhdistys julkaisee jäsenistölleen Broholmer -lehteä neljä ( 4 ) numeroa vuoden 2022 aikana. Lehti pyritään pitämään monipuolisena ja koko jäsenistöä palvelevana. Yksi numero voi olla ns. kaksoisnumero.

3. Järjestetään vuotuinen broholminkoirien erikoisnäyttely. Erikoisnäyttelyn yhteydessä palkitaan vuoden 2021 näyttelykoirat.

5. Yhdistyksen näkyvyyttä ja rodun tunnettavuutta pyritään tuomaan paremmin esille myös alueellisesti. Alueellinen toiminta voi olla esim. yhteisiä kävelyitä / lenkkipäiviä/ uintitapahtumia/ rotuesittelyjä yms. Yhdistys pyrkii tukemaan alueellista toimintaa taloudellisesti kykyjensä mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään broholminkoiraleiri.

6. Rodun näkyvyyttä luodaan myös yhdistyksen www-sivujen kautta; sivuja ylläpidetään ja laajennetaan systemaattisesti.

7. Messukeskuksen rotuinfopiste pyritään järjestämään toimikaudella 2022, mikäli vapaaehtoisia talkoolaisia löytyy. Sekä mahdollisesti vastaava tiedotus- / esittelypiste myös johonkin muuhun sopivaan tapahtumaan.

8. Jalostustoimikunta jatkaa toimiaan rodun hyväksi vuonna 2022. Jalostustoimikunta tekee PEVISA:n seurantatehtävät.

9. Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus. Pyritään järjestämään LTE, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus.

10. Järjestetään Kennelliiton pentunäyttely Bernhardinkoirien kanssa yhteistyössä.

11. Pyritään järjestetään matka Tanskan erikoisnäyttelyyn elokuussa 2022.

12. Tuetaan jäsenistöä luustotutkimuksissa. 10 € per luustotutkimus kyynär-, lonkka-, tai selkä luustokuvaus niin kauan kuin 500 määräraha tähän riittää.

Talousarvio 2022

TULOT + 4000

Jäsenmaksut 2000 €

Pentunäyttely, 1000 €

Muut tapahtumat 1000 €

Yht: 4000 €

MENOT -4430€

Lehden painaminen ja postitus 4x250€ 1000€

Tanskan matkan tukeminen (asunto) 750 €

Tuki pienempiin tapahtumiin 300 €

Terveystutkimuksiin 500 €

Erikoisnäyttelyn palkinnot 450 €

Hallintokulut (netti 211,40€, toimistotarvikkeet 100€, pankki 160 €, vakuutus 279,09 €, sähköiset allekirjoitukset 100€) 860€

Kokouskulut 350 €

SSKY:(n) ja Salpausselän kennelpiirin jäsenmaksut 220 €

Yht.4430 €

-430 €