Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen syyskokoukseen

8.11.2022

Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen syyskokoukseen. 

Aika TI 22.11.2022 klo 18:00. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, alkaen klo 17:30.

Paikka: ABC kivimaa, Kiitokatu 2, 15210 Lahti. 

 

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,(Kokouskutsun liitteenä) tulo- ja menoarvio(kokouskutsun liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. Valitaan yhdistyksen edustaja kokouksiin

9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

10. Päätetään kokous

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023 Suomen Broholmeryhdistys ry

1. Yhdistys pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja huolehtii yhdistyksen asioiden hoitamisesta.

2. Yhdistys pyrkii julkaisemaan jäsenistölleen Broholmer -lehteä neljä ( 4 ) numeroa vuoden 2023 aikana. Yhdistys kannustaa jäseniä toimittamaan materiaalia lehtiin. Lehti pyritään pitämään monipuolisena ja koko jäsenistöä palvelevana. Yksi numero voi olla ns. kaksoisnumero.

3. Järjestetään vuotuinen broholminkoirien erikoisnäyttely. Erikoisnäyttelyn yhteydessä palkitaan vuoden 2022 näyttelykoirat.

5. Yhdistyksen näkyvyyttä ja rodun tunnettavuutta pyritään tuomaan paremmin esille myös alueellisesti. Alueellinen toiminta voi olla esim. yhteisiä kävelyitä / lenkkipäiviä/ uintitapahtumia/ rotuesittelyjä yms. Yhdistys pyrkii tukemaan alueellista toimintaa taloudellisesti kykyjensä mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään broholminkoiraleiri.

6. Rodun näkyvyyttä luodaan myös yhdistyksen www-sivujen kautta; sivuja ylläpidetään ja laajennetaan systemaattisesti.

7. Messukeskuksen rotuinfopiste pyritään järjestämään toimikaudella 2023, mikäli vapaaehtoisia talkoolaisia löytyy. Sekä mahdollisesti vastaava tiedotus- / esittelypiste myös johonkin muuhun sopivaan tapahtumaan.

8. Jalostustoimikunta jatkaa toimiaan rodun hyväksi vuonna 2023. Jalostustoimikunta tekee PEVISA:n seurantatehtävät.

9. Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus. Pyritään järjestämään LTE, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus.

10. Järjestetään Kennelliiton pentunäyttely Bernhardinkoirien kanssa yhteistyössä.

11. Pyritään tekemään jäsenistön kuvista broholmer kalenteri vuodelle 2024

12. Tuetaan jäsenistöä luustotutkimuksissa. 10 € per luustotutkimus kyynär-, lonkka-, tai selkä luustokuvaus niin kauan kuin 500 määräraha tähän riittää.

 

Talousarvio 2023

 

TULOT + 4000

Jäsenmaksut 2000 €

Pentunäyttely, 1000 €

Muut tapahtumat 1000 €

Yht: 4000 €

 

MENOT -5480€

Lehden painaminen ja postitus 4x250€ 1000€

Tanskan matkan tukeminen 750 €

Tuki pienempiin tapahtumiin 300 €

Tuki terveystutkimuksiin 500 €

Erikoisnäyttelyn kulut 1 500 €

Hallintokulut (netti 211,40€, toimistotarvikkeet 100€, pankki 160 €, vakuutus 279,09 €, sähköiset allekirjoitukset 100€) 860€

Kokouskulut 350 €

SSKY:(n) ja Salpausselän kennelpiirin jäsenmaksut 220 €

Yht.5480 €

 

 Alijäämä -1 480 €