Suomen Broholmeryhdistyksen kevätkokous

11.3.2023

Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen kevätkokoukseen.
Paikka ja aika: Su 26.3.2023 klo 15:00 ABC Heinola, Työmiehentie 33, 18200 Heinola. Valtakirjat tarkastetaan klo 14:30 alkaen.

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään Pevisa-ohjelma

Broholminkoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2024-31.12.2028. Lonkka- ja kyynärkuvaus, tutkimusalaikäraja18kk. Selän spondyylosi (SP), tutkimusalaikäraja 2 vuotta. Sydämen auskultaatiotutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni, koiralle tulee tehdä laaja sydämen ultraäänitutkimus ennen jalostuskäyttöä. Suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai käyttäytymisen jalostustarkastus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Maksimi jälkeläismäärä on uroksilla ja nartuilla 25 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ulkomaisilta koirilta ei vaadita PEVISA:n edellyttämiä tutkimuksia (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue).

8. Pevisan voimaantulo

Ehdotetaan kohdassa 7 päätetty Pevisa tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty Suomen Kennelliitossa

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättä
10. Päätetään kokous


Toimintakertomus: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/toimintakertomus/
Tilinpäätös: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/tase-ja-tuloslaskelma/