Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen syyskokoukseen 26.11.2023

11.11.2023

Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen syyskokoukseen.

Aika Su 26.11.2023 klo 12:00. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua, alkaen klo 11:30.

Paikka: ABC kivimaa, Kiitokatu 2, 15210 Lahti.

 

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,(Kokouskutsun liitteenä) tulo- ja menoarvio(kokouskutsun liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. Valitaan yhdistyksen edustaja kokouksiin

9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

10. Päätetään kokous

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2024 Suomen Broholmeryhdistys ry

1. Yhdistys pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja huolehtii yhdistyksen asioiden hoitamisesta.

2. Yhdistys pyrkii julkaisemaan jäsenistölleen Broholmer -lehteä neljä ( 4 ) numeroa vuoden 2024 aikana. Yhdistys kannustaa jäseniä toimittamaan materiaalia lehtiin. Lehti pyritään pitämään monipuolisena ja koko jäsenistöä palvelevana. Yksi numero voi olla ns. kaksoisnumero.

3. Järjestetään vuotuinen broholminkoirien erikoisnäyttely. Erikoisnäyttelyn yhteydessä palkitaan vuoden 2023 näyttelykoirat.

4. Yhdistyksen näkyvyyttä ja rodun tunnettavuutta pyritään tuomaan paremmin esille myös alueellisesti. Alueellinen toiminta voi olla esim. yhteisiä kävelyitä / lenkkipäiviä/ uintitapahtumia/ rotuesittelyjä yms. Yhdistys pyrkii tukemaan alueellista toimintaa taloudellisesti kykyjensä mukaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään broholminkoiraleiri.

5. Rodun näkyvyyttä luodaan myös yhdistyksen www-sivujen kautta; sivuja ylläpidetään ja laajennetaan systemaattisesti.

6. Messukeskuksen rotuinfopiste pyritään järjestämään toimikaudella 2024, mikäli vapaaehtoisia talkoolaisia löytyy. Sekä mahdollisesti vastaava tiedotus- / esittelypiste myös johonkin muuhun sopivaan tapahtumaan.

7. Jalostustoimikunta jatkaa toimiaan rodun hyväksi vuonna 2024. Jalostustoimikunta tekee PEVISA:n seurantatehtävät.

8. Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus. Pyritään järjestämään LTE, MH-luonnekuvaus ja käyttäytymisen jalostustarkastus.

9. Järjestetään Kennelliiton pentunäyttely Bernhardinkoirien kanssa yhteistyössä.

10. Pyritään tekemään jäsenistön kuvista broholmer kalenteri vuodelle 2025

 

Talousarvio 2024

TULOT + 7000

Jäsenmaksut 2500 € (30 € Jäsen, 15€ perhejäsen)

Pentunäyttely, 1500 €

Kalenteri 600 € (20€ x 30)

Erikoisnäyttely 1200 € (30€ x 40)

Käyttäytymisen jalostustarkastus 1200 €

Yht: 7000 €

MENOT -6870€

Lehden taitto 600 €

Kalenteri 540 € (18€ x 30)

Erikoisnäyttelyn kulut 3 000 €

Käyttäytymisen jalostustarkastus 1000 €

Tuki pienempiin tapahtumiin 300 €

Hallintokulut (netti 211,40€, toimistotarvikkeet 100€, pankki 160 €, vakuutus 279,09 €, sähköiset allekirjoitukset 100€) 860€

Kokouskulut 350 €

SSKY:(n) ja Salpausselän kennelpiirin jäsenmaksut 220 €

Yht.6870 €

Ylijäämä 130 €