Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen kevätkokoukseen Su 28.4.2024 klo 15

11.4.2024

Tervetuloa Suomen Broholmeryhdistyksen kevätkokoukseen.
Paikka ja aika: Su 28.4.2024 klo 15:00 ABC Kivimaa, Kiitokatu 2, 15210 Lahti. Valtakirjojen tarkastus klo 14:30 – 15:00.  

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan hallituksen jäsen irtisanoutuneen Anna-Maria Vatasen tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi  - 31.12.2025 asti.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
10. Päätetään kokous


Toimintakertomus: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/toimintakertomus/
Tilinpäätös: https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/yhdistys/tase-ja-tuloslaskelma/