JTO

Jalostustoimikunta.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata rodun tilannetta ja ohjata jalostusta.

Broholminkoiralla on JTO ja PEVISA vuosille 1.1.2019 – 31.12.2023.

Broholminkoiran PEVISA-ohjelma:

Lonkka- ja kyynärkuvaus, tutkimusalaikäraja18kk. Selän spondyylosi (SPO), tutkimusalaikäraja 2 vuotta. Sydämen auskultaatiotutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni,koiralle tulee tehdä laaja sydämen ultraäänitutkimus ennen jalostuskäyttöä. Suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai käyttäytymisen jalostustarkastus. Maksimijälkeläismäärä on uroksilla ja nartuilla 25 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentuerekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

JTT:n päätös 24.6.2020 (3/2020): Toimikunta täsmentää broholminkoiran PEVISA-ehdon muotoon: jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Toimikunta tiedottaa yhdistystä, että ehtoa ei toistaiseksi pysty syöttämään rekisteröintiohjelmaan. Täsmennys tulee heti voimaan.

Jalostussuositukset PEVISA-sääntöjen lisäksi:
- jalostukseen käytettäville koirille on tehty jalostustarkastus ja muut JTO:n suositukset. https://www.suomenbroholmeryhdistys.fi/jalostus/jto/

Jalostustoimikunnan jäsenet: Seija Hiltunen PJ, Auli Haapiainen-Liikanen (ulkomuototuomari), Pirjo Harmoinen, Pirjo Hietanen, Marja Jäske, Heljä Myllynen ja Anna Pellinen.