Hallitus ja vastuut

HALLITUS (Government)
Heljä Myllynen, puheenjohtaja/chairman 
Veijo Ahonen varapuheenjohtaja /vice chairman, (erovuorossa 2022)
Marja Jäske, sihteeri/secretary (erovuorossa 2021)
Pirjo Harmoinen, (erovuorossa 2021)
Anne Leppänen, (erovuorossa 2023)
Anna Pellinen, jäsensihteeri (erovuorossa 2023)
Annu Vatanen, rahastonhoitaja (erovuorossa 2022)

MUUT vastuut:


Toiminnantarkastaja: Jaana Vesamäki


Kotisivujen päivitys: Heljä Myllynen, Jukka Hyvönen

Lehtitoimikunta (Journal of the association):

Lehtitoimikunnan tarkoituksena on luoda ajankohtaisia kirjoituksia jäsenlehteen, joka ilmestyy 4 krt vuodessa. Myös muiden kuin toimikuntaan kuuluvien jäsenten
kirjoituksia ja valokuvia otetaan mielellään vastaan ja julkaistaan jäsenlehdessä.

Birgitta Leinonen (päätoimittaja/ editor-in-chief)
Marja Jäske
Irmeli Hjerppe
Iida Jokela

Aineisto: brolehteen (at) gmail.com

Jalostustoimikunta:

Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata rodun tilannetta ja ohjata jalostusta.

          Seija Hiltunen, Puheenjohtaja

          Marja Jäske, sihteeri

          Auli Haapiainen-Liikanen (ulkomuototuomari)
          Pirjo Harmoinen
          Heljä Myllynen
          Pirjo Hietanen
          Anna Pellinen

         Jenni Tuomola (tilastot)

Pentuvälitys, ottakaa suoraan yhteyttä kasvattajiin.

Broholmeryhdistys ry:n sivuilla on näkyvillä niiden kasvattajien tiedot jotka ovat sitoutuneet noudattamaan broholmeryhdistys ry:n JTO:hon kirjaamia suosituksia, kaikkia kasvattajia sitovien PEVISA-sääntöjen lisäksi.