Jäsenyydet

Suomen Broholmeryhdistys ry kuuluu jäsenenä

Suomen Kennelliittoon/Finska Kennelklubben (SKL/FKK)
Salpausselän kennelpiiriin ja
Suomen Seurakoirayhdistykseen (SSKY)

Suomen Broholmeryhdistys ry noudattaa myös
- Pohjoismaiden Kennelunionin (PKU) ja
- Fédération Cynologique Internationale'n (FCI)
ja näiden organisaatioiden kautta noudattaa heidän sääntöjään
sekä määräyksiään.

The Broholmer Association registrated in Finland
(Broholmerföreningen registrerad i Finland)
is following the rules and orders of
The Finnish Kenneclub (FKC), 
Salpausselän kennelpiiri 
The Finnish Companion Dog Club (SSKY),
Nordiska Kennelunionen (NKU) and

Fédération Cynologique Internationale (FCI) .