Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Suomen Broholmeryhdistys ry

1. Yhdistys pitää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja huolehtii yhdistyksen asioiden hoitamisesta.

2. Yhdistys julkaisee jäsenistölleen Broholmer -lehteä neljä ( 4 ) numeroa vuoden 2018 aikana. Lehti pyritään pitämään monipuolisena ja koko jäsenistöä palvelevana yksi numero voi olla ns. kaksoisnumero.

3. Julkaistaan sähköinen vuosikirja, joka sisältää vuoden 2017 Broholminkoirien näyttelyarvostelut. Vuosikirja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

4. Järjestetään vuotuinen broholminkoirien erikoisnäyttely 18.02.2018 Lahdessa.

5. Yhdistyksen näkyvyyttä ja rodun tunnettavuutta pyritään tuomaan paremmin esille myös alueellisesti. Alueellinen toiminta voi olla esim. yhteisiä kävelyitä / lenkkipäiviä/ uintitapahtumia/ rotuesittelyjä yms. Yhdistys pyrkii tukemaan alueellista toimintaa taloudellisesti kykyjensä mukaan.

6. Rodun näkyvyyttä luodaan myös yhdistyksen www-sivujen kautta; sivuja ylläpidetään ja laajennetaan systemaattisesti.

7. Messukeskuksen rotuinfopiste pyritään järjestämään toimikaudella 2018, mikäli vapaaehtoisia talkoolaisia löytyy. Sekä mahdollisesti vastaava tiedotus- / esittelypiste myös johonkin muuhun sopivaan tapahtumaan.

8. Jalostustoimikunta jatkaa toimiaan rodun hyväksi vuonna 2018.

9. Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus. Pyritään järjestämään MH-luonnekuvaus ja/tai käyttäytymisen jalostustarkastus.

10. Järjestetään Kennelliiton pentunäyttely 21.7.2018.